Tasarruf açığı nedir? (Ekonomi)

(Saving gap) Az gelişmiş ülkelerde iktisadi kalkınma ile ilgili bir kavram. Tasarrufların belirli bir kalkınma hızını gerçekleştirmek için gerekli olan yatırım oranının altında bulunması durumunda, mevcut tasarrufların artırılması ya da bununla birlikte dış kaynak sağlanması gerekir.

Son eklenenler

say